agile42

Agile Dönüşümü

Agile Dönüşümü – Neden ve Nasıl Yapmalı?

İnsanların, takımların ve şirketlerin Agile olmak istemesinin çok çeşitli nedenleri vardır. Verimlilik artışı, takım performansında iyileşme, hızlı teslimat ve daha niceleri. Nedeniniz ne olursa olsun, Agile size işbirliği, iletişim ve şeffaflık noktalarında iyileşme sağlayacaktır. Ancak, şunu da söylemek gerekir ki; Agile olmanın belirli bir kalıpla tanımlanmış bir yolu, bir ‘blueprint’i yoktur. Nasıl ki takımınız ya da organizasyonunuz yegane ve benzersiz ise, Agile uygulamanız da aynı şekilde size özgü olacaktır.

Takımlarda Agile

Takım seviyesinde Agile, bir grup insanın işbirliği içerisinde birlikte büyümesinde ve gelişmesinde kendini gösterir – takım olarak bir bütün olmak ve paylaşılan ortak bir hedefe taahhüt vermek vasıtasıyla. Agile yeni sorumluluklar yaratır, beklentileri netleştirir, güvene ve şeffaflığa dayalı bir çalışma ortamı sağlar. Agile çalışma yöntemini desteklemek için sıklıkla Scrum altyapısı kullanıldığı gibi, Kanban ve XP gibi başka yöntemler de tercih edilebilir.

Şirketlerde Agile

Bir şirket olarak Agile hale gelmek, şirket kültüründe bir değişim başlatır. Çünkü Agile olmak için, bir dizi farklı değer ve prensipleri benimsemek, ve dolayısıyla ağırlıklı olarak işbirliğine dayanan ve müşteriye değer katmaya odaklanan bir düşünce yapısı tesis etmek gerekir.

Bir şirketin doğru şekilde ve yüksek verimle çalışabilmesi için, işin tüm boyutlarının göz önüne alınması ve hepsinin aynı çizgide olması gerekir. Burada hedef, süreçlerdeki fazlalıkları olabildiğince azaltmak ve tam bir sürekli iyileşme ortamı yaratmaktır.

Enterprise Transition Framework™ (ETF), bir şirketin Agile prensip ve değerlerinin, takım düzeyden öte, global ölçekte uygulamasına olanak tanır. ETF, tüm şirketin aşamalı olarak evrilmesini ve tıpkı takımların geliştiği gibi gelişmesini sağlar – hızlı geribildirim döngüsü ve düzenli geriye bakışlarla, sürekli bir öğrenme süreci sayesinde. Genellikle bir dizi pilot proje ile deneyimlenen değişimleri değerlendirerek, hangilerinin firma genelinde kalıcı olarak uygulamaya uygun olduğuna karar vererek, sınırlı risk ve uzun vadeli başarı garantisiyle Agile dönüşümünüzü gerçekleştirmiş olacaksınız.

Agile’ın Şirketinize Ne Gibi Etkileri Olacak?

Agile ağırlıkla odaklanma, uyum sağlama yeteneği, disiplin, yapılanma ve..evet, aynı zamanda da statükoya meydan okumaya razı ve hazır olmakla ilgilidir. Şirketinizin kendine özgü ortamı, kültürü, ilişkileri, olgunluğu ve pazarın durumu, Agile dönüşümünü başarılı kılmak için ortaya koymanız gereken odaklanma ve çabanın boyutunu belirler.

Burada en önemlisi, düşündüğünüz değişimin zorluğunu ve yaratacağı etkileri hafife almamaktır.

Hedeflerinize daha öngörülebilir şekilde ulaşmak, teşvik edici bir çalışma ortamı yaratmak ve pazardaki konumunuzu güçlendirmek için (Agile’ın getirilerinden sadece bir kısmı), ürün geliştirmenin çok ötesinde düşünmeniz gerekecek. Yapılacak “doğru işlerin” ne olduğunu bulmanız, sürdürülebilir ve sürekli gelişime nasıl ulaşılacağını öğrenmeniz gerekecek.

Başarı Öyküleri

Pek çok müşteri ile geniş deneyimi, olan agile42, başarıya giden yolda size yardımcı olacaktır. Şirketin her seviyesinde, hem yönetime hem de takımlara Agile liderliği ve yöntemleri üzerine eğitim ve koçluk sağlarız. Doğru iletişim ve işbirliği ortamını yaratabilmek için kapsamlı bir yaklaşımımız vardır.

Yerel / Küçük İşletmeler ve Uluslararası Kurumsal Şirketler

Agile, çok çeşitli ortamlarda işe yarar. Yeni kurulmuş küçük bir şirket, yerel bir işletme ya da uluslararası bir kurum olmanız fark etmez. Agile yaklaşımı, uygulanacak adımlar ve yöntemler, gözünüze kestirdiğiniz hedeflere göre değişecektir. Bizler, doğru Agile stratejisini bulmanıza ve uygulamanıza destek olmayı kendimize görev biliriz.

Enterprise Transition Framework aracımız, başarısı kanıtlanmış uçtan uca işleyen yaklaşımımız ve ihtiyacınıza göre ölçeklenmeye uygun yararlı bir dizi sistematik araç, koçluk yapıları, ve etkileşimli eğitimlerden oluşur. ETF, ve şirketinize nasıl yararlı olabileceği konusunda daha fazla bilgi için detaylarına bakabilirsiniz.

Agile Dönüşüme Başlamadan Önce Bilmeniz Gerekenler

agile42 koçlarının yazdığı ücretsiz e-kitapta, Agile çalışma şekline geçen başka firmalarda yaptığımız gözlem ve çıkarımları, ve bunları destekleyen temel bilgileri bulacaksınız. Burada, firmaların Agile’ı benimseme yolundaki noksanlık ve öğrenimleri yanında, daha da önemlisi, deneyimlerimize dayanarak, başarıya ulaşmak için gerekenleri de paylaştık.

Bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.